Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 01.20
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
mieć nadzieję, że znajdzie ono finał na sali sądowej.


Bronisław Wildstein
Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego: na Śląsku NFZ łamie porozumienie
Spór dalej trwa

Na Śląsku i na Dolnym Śląsku oddziałom Narodowego Funduszu Zdrowia brakuje pieniędzy na zawarcie umów z lekarzami, którzy protestowali przeciw obniżeniu stawek na leczenie - twierdzą lekarze skupieni w Porozumieniu Zielonogórskim. Ministerstwo Zdrowia uspokaja, że wszystkie zapisy porozumienia są aktualne.
Dzisiaj w Ministerstwie Zdrowia mają być kontynuowane negocjacje między Porozumieniem a przedstawicielami rządu. Nie kończy się spór między Narodowym Funduszem Zdrowia a Porozumieniem Zielonogórskim - skupiającym tych lekarzy rodzinnych, którzy na początku roku odmówili podpisania kontraktów z NFZ, protestując przeciwko za
mieć nadzieję, że znajdzie ono finał na sali sądowej.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news" sub="home"&gt;<br>&lt;au&gt;&lt;name type="person"&gt;Bronisław Wildstein&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Lekarze z &lt;name type="org"&gt;Porozumienia Zielonogórskiego&lt;/&gt;: na &lt;name type="place"&gt;Śląsku&lt;/&gt; &lt;name type="org"&gt;NFZ&lt;/&gt; łamie porozumienie&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Spór dalej trwa&lt;/&gt;<br><br>&lt;intro&gt;Na &lt;name type="place"&gt;Śląsku&lt;/&gt; i na &lt;name type="place"&gt;Dolnym Śląsku&lt;/&gt; oddziałom &lt;name type="org"&gt;Narodowego Funduszu Zdrowia&lt;/&gt; brakuje pieniędzy na zawarcie umów z lekarzami, którzy protestowali przeciw obniżeniu stawek na leczenie - twierdzą lekarze skupieni w &lt;name type="org"&gt;Porozumieniu Zielonogórskim&lt;/&gt;. &lt;name type="org"&gt;Ministerstwo Zdrowia&lt;/&gt; uspokaja, że wszystkie zapisy porozumienia są aktualne.&lt;/&gt;<br>Dzisiaj w &lt;name type="org"&gt;Ministerstwie Zdrowia&lt;/&gt; mają być kontynuowane negocjacje między &lt;name type="org"&gt;Porozumieniem&lt;/&gt; a przedstawicielami rządu. Nie kończy się spór między &lt;name type="org"&gt;Narodowym Funduszem Zdrowia&lt;/&gt; a &lt;name type="org"&gt;Porozumieniem Zielonogórskim&lt;/&gt; - skupiającym tych lekarzy rodzinnych, którzy na początku roku odmówili podpisania kontraktów z &lt;name type="org"&gt;NFZ&lt;/&gt;, protestując przeciwko za
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego