Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
półrozpadu jak 238 jednostka kiur nie ma praktycznego sensu.
3. Pluton ((...)) i otrzymuje się w reaktorach jądrowych z uranu w procesie rozpadu ((...)) Ile kiurów neptunu potrzeba do otrzymania ((...)) Okresy półrozpadu: ((...)) dni.

4. Obliczamy aktywność próbki w impulsach na minutę o godzinie 1000 jeżeli próbka o 12 75 min mierzona była w czasie od ((...)) i liczba impulsów w ciągu tych dziesięciu minut wynosiła 34650.
Robimy teraz uproszczenie, traktując ((...)) jako liczby impulsów, choć między aktywnością a liczbą jąder zachodzi tylko proporcjonalność. Mamy ((...)). Obliczamy ((...)) o godzinie ((...))
Aktywność próbki o godzinie 1000 wynosiła: ((...))
W praktyce stosujemy zwykle prostszy, choć w danym przypadku bardziej przybliżony, sposób obliczania
półrozpadu jak 238 jednostka kiur nie ma praktycznego sensu.<br> 3. Pluton ((...)) i otrzymuje się w reaktorach jądrowych z uranu w procesie rozpadu ((...)) Ile kiurów neptunu potrzeba do otrzymania ((...)) Okresy półrozpadu: ((...)) dni.<br> <br> 4. Obliczamy aktywność próbki w impulsach na minutę o godzinie 1000 jeżeli próbka o 12 75 min mierzona była w czasie od ((...)) i liczba impulsów w ciągu tych dziesięciu minut wynosiła 34650. <br> Robimy teraz uproszczenie, traktując ((...)) jako liczby impulsów, choć między aktywnością a liczbą jąder zachodzi tylko proporcjonalność. Mamy ((...)). Obliczamy ((...)) o godzinie ((...))<br> Aktywność próbki o godzinie 1000 wynosiła: ((...))<br> W praktyce stosujemy zwykle prostszy, choć w danym przypadku bardziej przybliżony, sposób obliczania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego