Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
promieniowanie , to mamy na myśli, że w istocie promieniowanie emituje ((...)) powstały z 212ç w drodze przemiany (patrz rys. 3.6) i 2 ((...)) powstały z ((...)) w drodze przemiany (patrz rys. 3.5) ((...))
Oczywiście 212ç jest również emiterem ze swoich stanów wzbudzonych przy powstawaniu z macierzystego ((...)) Emisja następuje natychmiast po utworzeniu jądra ((...)) w czasie niemierzalnie krótkim. Sytuacja ta powtarza się dla jąder pochodnych ((...)). Emitowane promieniowanie ((...)) z jąder pochodnych jest "widziane'' z perspektywy okresu półrozpadu jądra macierzystego.

3.4. Samorzutne rozszczepienie (SF)

Poza omówionymi rodzajami samorzutnych przemian jądrowych istnieje jeszcze możliwość samorzutnego podziału jądra na dwie części o porównywalnych masach. Proces ten jest energetycznie możliwy
promieniowanie , to mamy na myśli, że w istocie promieniowanie emituje ((...)) powstały z 212ç w drodze przemiany (patrz rys. 3.6) i 2 ((...)) powstały z ((...)) w drodze przemiany (patrz rys. 3.5) ((...)) <br> Oczywiście 212ç jest również emiterem ze swoich stanów wzbudzonych przy powstawaniu z macierzystego ((...)) Emisja następuje natychmiast po utworzeniu jądra ((...)) w czasie niemierzalnie krótkim. Sytuacja ta powtarza się dla jąder pochodnych ((...)). Emitowane promieniowanie ((...)) z jąder pochodnych jest "widziane'' z perspektywy okresu półrozpadu jądra macierzystego.<br><br>&lt;tit&gt;3.4. Samorzutne rozszczepienie (SF)&lt;/&gt;<br><br> Poza omówionymi rodzajami samorzutnych przemian jądrowych istnieje jeszcze możliwość samorzutnego podziału jądra na dwie części o porównywalnych masach. Proces ten jest energetycznie możliwy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego