Typ tekstu: Książka
Autor: Hering Mieczysław
Tytuł: Podstawy elektrotermii
Rok: 1995
stanowią przeważnie znaczącą część całkowitych kosztów procesu. Można je ograniczyć przez: - zmniejszenie strat cieplnych, - zmniejszenie ciepła akumulacyjnego, - zwiększenie wydajności urządzenia.
Straty cieplne spowodowane są przenikaniem strumienia ciepła przez termoizolację, przez tzw. mosty cieplne, czyli dobrze przewodzące elementy konstrukcyjne i wyposażenia łączące obszary wysokiej i niskiej temperatury, otwieraniem drzwi, otworów wsadowych w czasie wyładunku i załadunku wsadu, nieszczelnościami, a także innymi czynnikami charakterystycznymi dla określonego rodzaju urządzenia.
Przenikanie strumienia ciepła przez termoizolację powinno być ograniczone do wartości wywołujących przyrosty temperatury obudowy członów grzejnych nie większe od przewidzianych w normach lub przepisach ich budowy. Moc strat cieplnych z czasem może wzrastać w wyniku starzenia
stanowią przeważnie znaczącą część całkowitych kosztów procesu. Można je ograniczyć przez: - zmniejszenie strat cieplnych, - zmniejszenie ciepła akumulacyjnego, - zwiększenie wydajności urządzenia.<br>Straty cieplne spowodowane są przenikaniem strumienia ciepła przez termoizolację, przez tzw. mosty cieplne, czyli dobrze przewodzące elementy konstrukcyjne i wyposażenia łączące obszary wysokiej i niskiej temperatury, otwieraniem drzwi, otworów wsadowych w czasie wyładunku i załadunku wsadu, nieszczelnościami, a także innymi czynnikami charakterystycznymi dla określonego rodzaju urządzenia. <br>Przenikanie strumienia ciepła przez termoizolację powinno być ograniczone do wartości wywołujących przyrosty temperatury obudowy członów grzejnych nie większe od przewidzianych w normach lub przepisach ich budowy. Moc strat cieplnych z czasem może wzrastać w wyniku starzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego