Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
jest płaska, a jej sprężystość własna, analogicznie jak w strunie, jest mała w porównaniu ze sprężystością pochodzącą z naciągu. Membrany dzielimy ze względu na sposób ich zamocowania na brzegach i kształt. Wyróżnia się zatem membrany napięte, zaciśnięte, podparte, stożkowe, kopulaste itp. Wspólną cechą większości membran jest ich symetria. Fakt, że w czasie drgań każdy punkt membrany ma znacznie większą swobodę ruchów niż punkt struny lub pręta powoduje, że w większości przypadków środki analizy matematycznej są niedostateczne do określenia dla nich sposobów i częstotliwości drgań własnych. Ze względu na wspomniany stopień złożoności analizy membran oraz dostępność szczegółowej literatury (membrana to zasadnicza część każdego
jest płaska, a jej sprężystość własna, analogicznie jak w strunie, jest mała w porównaniu ze sprężystością pochodzącą z naciągu. Membrany dzielimy ze względu na sposób ich zamocowania na brzegach i kształt. Wyróżnia się zatem membrany napięte, zaciśnięte, podparte, stożkowe, kopulaste itp. Wspólną cechą większości membran jest ich symetria. Fakt, że w czasie drgań każdy punkt membrany ma znacznie większą swobodę ruchów niż punkt struny lub pręta powoduje, że w większości przypadków środki analizy matematycznej są niedostateczne do określenia dla nich sposobów i częstotliwości drgań własnych. Ze względu na wspomniany stopień złożoności analizy membran oraz dostępność szczegółowej literatury (membrana to zasadnicza część każdego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego