Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
jezioro na dwa, np. Brienz i Thun w Szwajcarii.

Typ 5. Jeziora meandrowe leżą w dolinach rzecznych między wałami przykorytowymi ciągnącymi się wzdłuż brzegów aktualnie aktywnego i opuszczonego koryta rzeki meandrującej - zajmują więc obszar poniżej wałów brzegowych między starorzeczem a rzeką (ryc. 30).

Typ 6. Jeziora leżące w obniżeniach, powstałe w czasie powodzi na równinach zalewowych na nierównych terenach agradacyjnych; przykłady tego typu jezior występują w dolinach dużych rzek na terasach zalewowych.

Typ 7. Jeziora w starorzeczach, zwane zakolowymi lub rzadziej jeziorami rzecznymi. Są bardzo powszechne w wielu dolinach (pradolinach) rzecznych. Stanowią pozostałości dawnych koryt rzecznych, stąd odziedziczony po nich, charakterystyczny owalny
jezioro na dwa, np. Brienz i Thun w Szwajcarii.<br><br>Typ 5. Jeziora meandrowe leżą w dolinach rzecznych między wałami przykorytowymi ciągnącymi się wzdłuż brzegów aktualnie aktywnego i opuszczonego koryta rzeki meandrującej - zajmują więc obszar poniżej wałów brzegowych między starorzeczem a rzeką (ryc. 30).<br><br>Typ 6. Jeziora leżące w obniżeniach, powstałe w czasie powodzi na równinach zalewowych na nierównych terenach agradacyjnych; przykłady tego typu jezior występują w dolinach dużych rzek na terasach zalewowych.<br><br>Typ 7. Jeziora w starorzeczach, zwane zakolowymi lub rzadziej jeziorami rzecznymi. Są bardzo powszechne w wielu dolinach (pradolinach) rzecznych. Stanowią pozostałości dawnych koryt rzecznych, stąd odziedziczony po nich, charakterystyczny owalny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego