Typ tekstu: Książka
Autor: Andrzejewski Jerzy
Tytuł: Teraz na ciebie zagłada
Rok wydania: 1976
Rok powstania: 1975
nam przewodzi.
Bowiem u kresu niewiedzy - sen.
I u kresu niezaspokojenia - także sen.
Śnieniem jest sztuka.
Tak więc, skoro w pradziejach dokonała się historia, którą wedle naszego mglistego rozeznania mamy opowiedzieć, niech nie opuszcza nas śmiałość i niechaj ona, patronka poszukujących i niezaspokojonych wspomaga nas teraz, gdy chcemy wywołać odległy w czasie i w przestrzeni obraz urodzajnej krainy położonej pomiędzy dwiema potężnymi rzekami, Frat oraz Chidekel, zwanej też od imienia Adama Ziemią Człowieka, niekiedy Ziemią Ojca, również Ziemią Dziecka bowiem ten, który niegdyś, więc w czasie nieokreślonym, będąc podówczas gołowąsym młodzieniaszkiem, przybył z północy wraz ze swoją brzemienną towarzyszką, matką wszystkiego, co
nam przewodzi.<br>Bowiem u kresu niewiedzy - sen.<br>I u kresu niezaspokojenia - także sen.<br>Śnieniem jest sztuka.<br>Tak więc, skoro w pradziejach dokonała się historia, którą wedle naszego mglistego rozeznania mamy opowiedzieć, niech nie opuszcza nas śmiałość i niechaj ona, patronka poszukujących i niezaspokojonych wspomaga nas teraz, gdy chcemy wywołać odległy w czasie i w przestrzeni obraz urodzajnej krainy położonej pomiędzy dwiema potężnymi rzekami, Frat oraz Chidekel, zwanej też od imienia Adama Ziemią Człowieka, niekiedy Ziemią Ojca, również Ziemią Dziecka bowiem ten, który niegdyś, więc w czasie nieokreślonym, będąc podówczas gołowąsym młodzieniaszkiem, przybył z północy wraz ze swoją brzemienną towarzyszką, matką wszystkiego, co
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego