Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
też zagarnęła władzę.
Prezes Senatu Stanisław Wodzicki sprawował ją opierając się na 3 obcych dworach, odwołując się do nich przeciwko opozycji burżuazyjnej. Żydom, stanowiącym 13% ludności, odmówiono praw politycznych. Chłopom pozwolono delegować na zgromadzenia gminne po jednym przedstawicielu z każdej wsi. Osobna Komisja Włościańska pod przewodnictwem ks. Skórkowskiego przeprowadziła oczynszowanie w dobrach narodowych i duchownych. Faworyzowano przy tym zamożniejszych chłopów, część folwarków rozparcelowano. Na zasięg reformy wpłynęła stanowczość chłopów, którzy masowo odmawiali powinności, uciekali się do palenia zabudowań folwarcznych, walczyli o obniżkę wyznaczonych czynszów, gdy te okazały się wygórowane w stosunku do zniżkujących ( 25) cen zboża. Senat nie rozporządzał siłą zbrojną, która
też zagarnęła władzę.<br>Prezes Senatu Stanisław Wodzicki sprawował ją opierając się na 3 obcych dworach, odwołując się do nich przeciwko opozycji burżuazyjnej. Żydom, stanowiącym 13% ludności, odmówiono praw politycznych. Chłopom pozwolono delegować na zgromadzenia gminne po jednym przedstawicielu z każdej wsi. Osobna Komisja Włościańska pod przewodnictwem ks. Skórkowskiego przeprowadziła oczynszowanie w dobrach narodowych i duchownych. Faworyzowano przy tym zamożniejszych chłopów, część folwarków rozparcelowano. Na zasięg reformy wpłynęła stanowczość chłopów, którzy masowo odmawiali powinności, uciekali się do palenia zabudowań folwarcznych, walczyli o obniżkę wyznaczonych czynszów, gdy te okazały się wygórowane w stosunku do zniżkujących ( 25) cen zboża. Senat nie rozporządzał siłą zbrojną, która
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego