Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
co skoncentruje jego uwagę na tyle długo, by treść przekazu mogła dotrzeć w swych najbardziej interesujących fragmentach. Jeśli tak się stanie - następne emisje przekazu mogą być odbierane dokładniej i z większym zainteresowaniem. Jednak nawet przy coraz większym zainteresowaniu przekazem, komunikacja poprzez reklamę z reguły nie osiąga jakości, która jest standardem w formach komunikacji opartych na kontaktach bezpośrednich. Jego naturalnej elastyczności i zwrotności nie zastąpią żadne formy komunikacji masowej.
Ciąg komunikatów kodowany w różnych formach zapisu tworzy przekaz reklamowy określonej kampanii, który dociera we fragmentach, i którego każde kolejne dotarcie oddzielają dość długie odcinki czasu. Do tych przerw w ciągłości kontaktu odbiorca nie
co skoncentruje jego uwagę na tyle długo, by treść przekazu mogła dotrzeć w swych najbardziej interesujących fragmentach. Jeśli tak się stanie - następne emisje przekazu mogą być odbierane dokładniej i z większym zainteresowaniem. Jednak nawet przy coraz większym zainteresowaniu przekazem, komunikacja poprzez reklamę z reguły nie osiąga jakości, która jest standardem w formach komunikacji opartych na kontaktach bezpośrednich. Jego naturalnej elastyczności i zwrotności nie zastąpią żadne formy komunikacji masowej. <br>Ciąg komunikatów kodowany w różnych formach zapisu tworzy przekaz reklamowy określonej kampanii, który dociera we fragmentach, i którego każde kolejne dotarcie oddzielają dość długie odcinki czasu. Do tych przerw w ciągłości kontaktu odbiorca nie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego