Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
głębszy. Strategia taka nie złagodziła więc recesji. Okazuje się, że szybkie wprowadzenie liberalizacji gospodarki i twardej stabilizacji było niezbędnym warunkiem jej skrócenia i złagodzenia. Wszystkie rządy, które starały się zmniejszyć społeczne koszty transformacji poprzez szerokie utrzymanie subwencji, zwolnienia podatkowe i tanie kredyty dla przedsiębiorstw państwowych w celu utrzymania nieopłacalnej produkcji w najlepszym razie jedynie opóźniły pojawienie się recesji, a w każdym wypadku wydaje się, że ją przedłużyły i pogłębiły.


5. Inflacja

Statystyka dotycząca zmian cen dóbr konsumpcyjnych i usług w okresie inflacji jest szczególnie mało wiarygodna. Tablica 3 podaje oficjalne dane, które są w większości danymi prowizorycznymi, jeżeli chodzi o rok 1994
głębszy. Strategia taka nie złagodziła więc recesji. Okazuje się, że szybkie wprowadzenie liberalizacji gospodarki i twardej stabilizacji było niezbędnym warunkiem jej skrócenia i złagodzenia. Wszystkie rządy, które starały się zmniejszyć społeczne koszty transformacji poprzez szerokie utrzymanie subwencji, zwolnienia podatkowe i tanie kredyty dla przedsiębiorstw państwowych w celu utrzymania nieopłacalnej produkcji w najlepszym razie jedynie opóźniły pojawienie się recesji, a w każdym wypadku wydaje się, że ją przedłużyły i pogłębiły.<br>&lt;gap&gt;<br><br>&lt;tit&gt;5. Inflacja&lt;/&gt;<br><br>Statystyka dotycząca zmian cen dóbr konsumpcyjnych i usług w okresie inflacji jest szczególnie mało wiarygodna. Tablica 3 podaje oficjalne dane, które są w większości danymi prowizorycznymi, jeżeli chodzi o rok 1994
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego