Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
synem, zaloty Jana M. Fredry czy Kropińskiego, plany osobiste i tym podobne).
Pierwszy list do brata napisała Wirtemberska w 1784 r. jako trzynastoletnia dziewczyna, ostatni w 1852, dwa lata przed śmiercią (zm. w 1854 mając 86 lat). Listowanie rozwijało się więc przez siedemdziesiąt lat, obejmując te okresy, kiedy rodzeństwo pozostawało w oddaleniu od siebie. Imponująca rozmiarami korespondencja Marii do brata mieści się w pięciu blokach, około czterystu listów każdy. Przedstawia duże wartości jako źródło ciekawych informacji oraz jako „przyliteracka" forma przedromantyczna, teren kształtowania się słownictwa emocjonalnego i ekspresji uczuć.
Listy Wirtemberskiej do matki, pisane stale w okresach rozłąki, odwołują się przede
synem, zaloty Jana M. Fredry czy Kropińskiego, plany osobiste i tym podobne).<br> Pierwszy list do brata napisała Wirtemberska w 1784 r. jako trzynastoletnia dziewczyna, ostatni w 1852, dwa lata przed śmiercią (zm. w 1854 mając 86 lat). Listowanie rozwijało się więc przez siedemdziesiąt lat, obejmując te okresy, kiedy rodzeństwo pozostawało w oddaleniu od siebie. Imponująca rozmiarami korespondencja Marii do brata mieści się w pięciu blokach, około czterystu listów każdy. Przedstawia duże wartości jako źródło ciekawych informacji oraz jako &#132;przyliteracka" forma przedromantyczna, teren kształtowania się słownictwa emocjonalnego i ekspresji uczuć.<br> Listy Wirtemberskiej do matki, pisane stale w okresach rozłąki, odwołują się przede
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego