Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1976
etniczna (rasa) i społeczna.
Grupa ludzka
Grupa ludzka jako cząstka świata natury. We wczesnej fazie działalności naukowej Gumplowicz identyfikował się z szeroko rozumianym nurtem naturalistycznym. Znamienne może być, że po raz pierwszy przedstawił swoje poglądy na istotę rozwoju społecznego podczas Zjazdu przyrodników niemieckich w 1875 r. Z naturalizmem powiązała Gumplowicza w pierwszym rzędzie idea jedności otaczającego świata zjawisk, znajdująca swój konkretny wyraz w popularnym wówczas monizmie. Przyjęcie, że "pomiędzy naturą a duchem nie ma przedziału", prowadziła uczonego do uznania świata społecznego za sferę świata przyrodniczego.
Nadawszy naturalny charakter światu społecznemu, myśliciel przyjął pierwotne istnienie jego elementów; grup ludzkich. Wiązała się z tym teza
etniczna (rasa) i społeczna. &lt;page nr=86&gt;<br>&lt;tit1&gt;Grupa ludzka&lt;/tit1&gt;<br>Grupa ludzka jako cząstka świata natury. We wczesnej fazie działalności naukowej Gumplowicz identyfikował się z szeroko rozumianym nurtem naturalistycznym. Znamienne może być, że po raz pierwszy przedstawił swoje poglądy na istotę rozwoju społecznego podczas Zjazdu przyrodników niemieckich w 1875 r. Z naturalizmem powiązała Gumplowicza w pierwszym rzędzie idea jedności otaczającego świata zjawisk, znajdująca swój konkretny wyraz w popularnym wówczas monizmie. Przyjęcie, że "pomiędzy naturą a duchem nie ma przedziału", prowadziła uczonego do uznania świata społecznego za sferę świata przyrodniczego.<br>Nadawszy naturalny charakter światu społecznemu, myśliciel przyjął pierwotne istnienie jego elementów; grup ludzkich. Wiązała się z tym teza
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego