Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Organizacji
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok powstania: 1965
swoistości praktyki, z drugiej zaś subiektywny charakter oporów, nie zawsze opartych na przesłankach racjonalnych. Rzecz jasna, że z biegiem czasu i w miarę zmian w systemie zarządzania nastąpi nowe ukształtowanie stosunków pomiędzy przedsiębiorstwami oraz ich jednostkami nadrzędnymi i koordynującymi. W międzyczasie jednak, jak wykazują nasze badania znaczną część przedsiębiorstw, uczestniczących w porozumieniach branżowych, cechuje bierność i niezaangażowanie własne. Powoduje to, że aktywność koordynatorów przybiera często charakter, administracyjny, nie sprzyjający na dłuższą metę podniesieniu efektywności ekonomicznej.
b) z przeprowadzonych badań wynika, że poczynania koordynacyjne poszczególnych zjednoczeń wiodących, są bardzo różne, stosowane metody oddziaływania - odmienne. Jest to spowodowane w głównej mierze warunkami obiektywnymi, takimi
swoistości praktyki, z drugiej zaś subiektywny charakter oporów, nie zawsze opartych na przesłankach racjonalnych. Rzecz jasna, że z biegiem czasu i w miarę zmian w systemie zarządzania nastąpi nowe ukształtowanie stosunków pomiędzy przedsiębiorstwami oraz ich jednostkami nadrzędnymi i koordynującymi. W międzyczasie jednak, jak wykazują nasze badania znaczną część przedsiębiorstw, uczestniczących w porozumieniach branżowych, cechuje bierność i niezaangażowanie własne. Powoduje to, że aktywność koordynatorów przybiera często charakter, administracyjny, nie sprzyjający na dłuższą metę podniesieniu efektywności ekonomicznej. <br>b) z przeprowadzonych badań wynika, że poczynania koordynacyjne poszczególnych zjednoczeń wiodących, są bardzo różne, stosowane metody oddziaływania - odmienne. Jest to spowodowane w głównej mierze warunkami obiektywnymi, takimi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego