Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
zastawów ekologicznych pobieranych w momencie podejmowania działalności obarczonej ryzykiem katastrofy lub awarii groźnej dla środowiska przyrodniczego.
Rynki uprawnień. Sporządza się bilans zanieczyszczeń, które mogą być wprowadzone do określonego układu np. jeziora czy rejonu ("banki"). Stwarza to możliwość handlowania wielkościami emisji pomiędzy zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi.
Przedstawione rozwiązania powinny być mocno osadzone w porozumieniach międzynarodowych. Dotyczy to szczególnie problematyki czystości powietrza, a także wód pogranicznych.
Gromadzenie środków na ochronę środowiska wymaga jasnego określenia kompetencji MOŚZNiL, NFOŚiGW oraz Ekobanku. Należy dążyć do wyeliminowania możliwego dublowania się zakresu działania oraz wzmocnienia form kontroli społecznej nad dystrybucją środków finansowych.
Tworząc podstawy funkcjonowania Trzeciej Rzeczypospolitej widzimy konieczność określenia
zastawów ekologicznych pobieranych w momencie podejmowania działalności obarczonej ryzykiem katastrofy lub awarii groźnej dla środowiska przyrodniczego.<br>Rynki uprawnień. Sporządza się bilans zanieczyszczeń, które mogą być wprowadzone do określonego układu np. jeziora czy rejonu ("banki"). Stwarza to możliwość handlowania wielkościami emisji pomiędzy zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi.<br>Przedstawione rozwiązania powinny być mocno osadzone w porozumieniach międzynarodowych. Dotyczy to szczególnie problematyki czystości powietrza, a także wód pogranicznych.<br>Gromadzenie środków na ochronę środowiska wymaga jasnego określenia kompetencji MOŚZNiL, NFOŚiGW oraz Ekobanku. Należy dążyć do wyeliminowania możliwego dublowania się zakresu działania oraz wzmocnienia form kontroli społecznej nad dystrybucją środków finansowych.<br>Tworząc podstawy funkcjonowania Trzeciej Rzeczypospolitej widzimy konieczność określenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego