Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 03.06
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
właśnie neutralność światopoglądowa państwa i w konsekwencji jego instytucji. Podkreślmy od razu: instytucji państwowych (nie mylić z politycznymi, których kształt ideologiczny określają okresowo wyborcy).

We Francji 20,5 proc. licealistów uczy się w 5611 szkołach prywatnych, w ogromnej większości wyznaniowych, w których regulaminy dotyczące zachowania uczniów ustalane są przez dyrekcję w porozumieniu z ciałami rodzicielskimi. Innymi słowy nikt, kogo krępują zasady neutralności ideologicznej (w tym religijnej) szkoły publicznej, nie jest zobowiązany wysyłać do niej dzieci. Problem związany z chustami muzułmańskimi nie został więc wywołany przez laicką szkołę, ale wręcz odwrotnie - przez rodziców usiłujących zmusić ją do akceptowania wyłomu w duchu jej zasad
właśnie neutralność światopoglądowa państwa i w konsekwencji jego instytucji. Podkreślmy od razu: instytucji państwowych (nie mylić z politycznymi, których kształt ideologiczny określają okresowo wyborcy).<br><br>We Francji 20,5 proc. licealistów uczy się w 5611 szkołach prywatnych, w ogromnej większości wyznaniowych, w których regulaminy dotyczące zachowania uczniów ustalane są przez dyrekcję w porozumieniu z ciałami rodzicielskimi. Innymi słowy nikt, kogo krępują zasady neutralności ideologicznej (w tym religijnej) szkoły publicznej, nie jest zobowiązany wysyłać do niej dzieci. Problem związany z chustami muzułmańskimi nie został więc wywołany przez laicką szkołę, ale wręcz odwrotnie - przez rodziców usiłujących zmusić ją do akceptowania wyłomu w duchu jej zasad
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego