Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
potrzeby niższych szczebli zarządzania, można niektóre parametry kosztowe zastąpić wynikami pomiaru w jednostkach naturalnych właściwych dla danego asortymentu produkcji, przy założeniu, że pozostają one w ścisłym związku korelacyjnym z kształtowaniem się kosztów.
Wybór tych korelujących ze sobą wielkości wymaga w praktyce pewnych obliczeń i pomiarów, których powinni dokonać ekonomiści-kosztowcy w porozumieniu z technikami. Oczekiwanie na wyraźne sprecyzowanie wymagań w tym względzie przez kierowników różnych szczebli jest niecelowe. Nie mogą oni tego uczynić, gdyż nie znają się na kosztach i nie rozumieją zawodności ich wymowy. Przestało już być aktualne ich twierdzenie, że obliczenia kosztów są wadliwe, ponieważ sprawami kosztów zajmują się księgowi
potrzeby niższych szczebli zarządzania, można niektóre parametry kosztowe zastąpić wynikami pomiaru w jednostkach naturalnych właściwych dla danego asortymentu produkcji, przy założeniu, że pozostają one w ścisłym związku korelacyjnym z kształtowaniem się kosztów.<br>Wybór tych korelujących ze sobą wielkości wymaga w praktyce pewnych obliczeń i pomiarów, których powinni dokonać ekonomiści-kosztowcy w porozumieniu z technikami. Oczekiwanie na wyraźne sprecyzowanie wymagań w tym względzie przez kierowników różnych szczebli jest niecelowe. Nie mogą oni tego uczynić, gdyż nie znają się na kosztach i nie rozumieją zawodności ich wymowy. Przestało już być aktualne ich twierdzenie, że obliczenia kosztów są wadliwe, ponieważ sprawami kosztów zajmują się księgowi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego