Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
także Elbląg i Sztum - cały ten obszar zwano odtąd Prusami Królewskimi. Pozostała część państwa krzyżackiego - Prusy Krzyżackie - stały się zaś lennem polskim. Każdy nowo obrany wielki mistrz miał składać monarsze polskiemu przysięgę wierności w imieniu własnym i podległych mu ziem, był zobowiązany do pomocy zbrojnej Królestwu oraz prowadzenia polityki zagranicznej w porozumieniu z Polską. Na mocy postanowień pokoju toruńskiego zachowano co prawda państwo krzyżackie, lecz znacznie okrojone i pozbawione suwerenności.

Po odzyskaniu utraconych ziem radość zapanowała w Polsce, a jej wyraz znajdujemy w ‚Kronice Długosza: "I mnie, który piszę te Roczniki, ogarnęła niemała rodość z powodu zakończenia wojny, zwrotu dawno zabranych
także Elbląg i Sztum - cały ten obszar zwano odtąd Prusami Królewskimi. Pozostała część państwa krzyżackiego - Prusy Krzyżackie - stały się zaś lennem polskim. Każdy nowo obrany wielki mistrz miał składać monarsze polskiemu przysięgę wierności w imieniu własnym i podległych mu ziem, był zobowiązany do pomocy zbrojnej Królestwu oraz prowadzenia polityki zagranicznej w porozumieniu z Polską. Na mocy postanowień pokoju toruńskiego zachowano co prawda państwo krzyżackie, lecz znacznie okrojone i pozbawione suwerenności.<br><br>Po odzyskaniu utraconych ziem radość zapanowała w Polsce, a jej wyraz znajdujemy w &#130;Kronice Długosza: "I mnie, który piszę te Roczniki, ogarnęła niemała rodość z powodu zakończenia wojny, zwrotu dawno zabranych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego