Typ tekstu: Książka
Autor: Kośmider Joanna, Mazur-Chrzanowska Barbara, Wyszyński Bartosz
Tytuł: Odory
Rok: 2002
i zagospodarowania terenu powinny określać między innymi ilość i rodzaj emitowanych odorów oraz przewidywany zasięg ich uciążliwości.
Kolejnym krokiem w kierunku jasnej sytuacji legislacyjnej było umieszczenie w ustawie "Prawo ochrony środowiska", obowiązującej od 1 października 2001,następujących zapisów (Dział II. Ochrona powietrza, Art. 86):
3. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, może określić, w drodze rozporządzenia, standardy jakości powietrza i metody oceny zapachowej jakości powietrza.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, ustalone zostaną:
1) dopuszczalny poziom substancji zapachowych w powietrzu,
2) dopuszczalna częstość przekraczania poziomu substancji zapachowych w powietrzu,
3) zróżnicowane dopuszczalne
i zagospodarowania terenu powinny określać między innymi ilość i rodzaj emitowanych odorów oraz przewidywany zasięg ich uciążliwości.<br>Kolejnym krokiem w kierunku jasnej sytuacji legislacyjnej było umieszczenie w ustawie "Prawo ochrony środowiska", obowiązującej od 1 października 2001,następujących zapisów (Dział II. Ochrona powietrza, Art. 86):<br>&lt;q&gt;3. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, może określić, w drodze rozporządzenia, standardy jakości powietrza i metody oceny zapachowej jakości powietrza.<br>4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, ustalone zostaną:<br>1) dopuszczalny poziom substancji zapachowych w powietrzu,<br>2) dopuszczalna częstość przekraczania poziomu substancji zapachowych w powietrzu,<br>3) zróżnicowane dopuszczalne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego