Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kronika Warszawy
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1970
sytuacji władze wojskowe uznały, że wszystkie zwierzęta znajdujące się na targowiskach winny pozostawać w dyspozycji rzeźni polowej, z tym że część towaru rzeźnia wojskowa przydzielać będzie ludności cywilnej. Poczynając od 15 IX, rzeźnia polowa z powodu braku żywca nie przydzielała mięsa dla ludności cywilnej. Funkcję tę przejął Miejski Zakład Aprowizacyjny w porozumieniu z dyrekcją rzeźni.
Od połowy września obiekty tej części miasta ponownie znalazły się pod obstrzałem artyleryjskim nieprzyjaciela. W pobliżu rzeźni zrzucono kilka bomb, które spowodowały pożar, zagrażając targowisku bydlęcemu. Ponowne naloty 18 IX zniszczyły znaczną część inwentarza. 23 IX Niemcy skierowali silny ogień artyleryjski na rzeźnię; spadło również 11 bomb
sytuacji władze wojskowe uznały, że wszystkie zwierzęta znajdujące się na targowiskach winny pozostawać w dyspozycji rzeźni polowej, z tym że część towaru rzeźnia wojskowa przydzielać będzie ludności cywilnej. Poczynając od 15 IX, rzeźnia polowa z powodu braku żywca nie przydzielała mięsa dla ludności cywilnej. Funkcję tę przejął Miejski Zakład Aprowizacyjny w porozumieniu z dyrekcją rzeźni.<br>Od połowy września obiekty tej części miasta ponownie znalazły się pod obstrzałem artyleryjskim nieprzyjaciela. W pobliżu rzeźni zrzucono kilka bomb, które spowodowały pożar, zagrażając targowisku bydlęcemu. Ponowne naloty 18 IX zniszczyły znaczną część inwentarza. 23 IX Niemcy skierowali silny ogień artyleryjski na rzeźnię; spadło również 11 bomb
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego