Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
które można sprowadzić do następujących grup tematycznych:
- postulaty płacowe; aktualnie obowiązuje z ważnością od 1. X. 1980 podwyżka płac wynegocjonowana przez NSZZ "Solidarność";
- postulaty dotyczące wzrostu odsetka dochodu narodowego przeznaczonego na ochronę zdrowia do 5%, jak też zwiększenia udziału inwestycji służby zdrowia w ogólnych nakładach inwestycyjnych; sprawy te zostały wynegocjowane w porozumieniu z 16 listopada 1980 roku;
- postulaty dotyczące poprawy zaopatrzenia w leki; ustalono wspólny program uwzględniający działania doraźne i długofalowe: program doraźny gwarantuje w 1981 roku pełne zaopatrzenie w leki podstawowe, zaś program długofalowy przewiduje pełne pokrycie potrzeb ilościowych i asortymentowych do końca 1984 roku;
- postulaty dotyczące corocznego rozliczania funduszy gromadzonych
które można sprowadzić do następujących grup tematycznych:<br> - postulaty płacowe; aktualnie obowiązuje z ważnością od 1. X. 1980 podwyżka płac wynegocjonowana przez NSZZ "Solidarność";<br> - postulaty dotyczące wzrostu odsetka dochodu narodowego przeznaczonego na ochronę zdrowia do 5%, jak też zwiększenia udziału inwestycji służby zdrowia w ogólnych nakładach inwestycyjnych; sprawy te zostały wynegocjowane w porozumieniu z 16 listopada 1980 roku;<br> - postulaty dotyczące poprawy zaopatrzenia w leki; ustalono wspólny program uwzględniający działania doraźne i długofalowe: program doraźny gwarantuje w 1981 roku pełne zaopatrzenie w leki podstawowe, zaś program długofalowy przewiduje pełne pokrycie potrzeb ilościowych i asortymentowych do końca 1984 roku;<br> - postulaty dotyczące corocznego rozliczania funduszy gromadzonych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego