Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
zatrudnienie pracownika tylko w oznaczonym rozkładzie czasu pracy, to na pracowniku spoczywa ciężar dowodu, że ten warunek pracy został objęty jej treścią.
Rozkład czasu pracy, w szczególności początek i koniec pracy, oraz tryb przesuwania zmian ustala regulamin pracy, a w zakładzie pracy, w którym nie ma regulaminu - kierownik zakładu pracy w porozumieniu z radą zakładową (art. 131 § 1 k. p. ). Zmiana dotychczasowego rozkładu czasu pracy - w razie braku stosownego zastrzeżenia w umowie - nie wymaga poprzedzenia jej wypowiedzeniem zmieniającym.
Z treści pierwszego pytania wynika, że w umowie o pracę określono stawkę wynagrodzenia zasadniczego, przeliczoną według współczynnika ustalonego dla czterobrygadowej organizacji pracy. Takie ujęcie
zatrudnienie pracownika tylko w oznaczonym rozkładzie czasu pracy, to na pracowniku spoczywa ciężar dowodu, że ten warunek pracy został objęty jej treścią. <br> Rozkład czasu pracy, w szczególności początek i koniec pracy, oraz tryb przesuwania zmian ustala regulamin pracy, a w zakładzie pracy, w którym nie ma regulaminu - kierownik zakładu pracy w porozumieniu z radą zakładową (art. 131 § 1 k. p. ). Zmiana dotychczasowego rozkładu czasu pracy - w razie braku stosownego zastrzeżenia w umowie - nie wymaga poprzedzenia jej wypowiedzeniem zmieniającym. <br> Z treści pierwszego pytania wynika, że w umowie o pracę określono stawkę wynagrodzenia zasadniczego, przeliczoną według współczynnika ustalonego dla czterobrygadowej organizacji pracy. Takie ujęcie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego