Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura i Społeczeństwo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
w miejscu zamieszkania oraz rozwój kontroli społecznej nad służbami miejskimi działającymi w osiedlu.
Powiązanie samorządu mieszkańców z innymi organizacjami samorządowymi
i społecznymi można uznać za jedną z najbardziej istotnych zasad nowego typu samorządu. Powiązanie to znajduje wyraz prawny, między innymi, w zasadzie, iż komitet samorządu zamiast powoływać określoną komisję może w porozumieniu z zainteresowaną organizacją społeczną, działającą w osiedlu (obwodzie), powierzyć jej funkcję komisji ($ 23, ust. 3 Ramowego regulaminu ). Organizacja taka funkcjonuje wówczas w danym zakresie zadań jako organ samorządu mieszkańców i działa w imieniu komitetu osiedlowego (obwodowego).
Konkretyzując zasadę powiązania samorządu mieszkańców z innymi organizacjami Rada Państwa W $ 3, ust. 2
w miejscu zamieszkania oraz rozwój kontroli społecznej nad służbami miejskimi działającymi w osiedlu.<br>Powiązanie samorządu mieszkańców z innymi organizacjami samorządowymi<br>i społecznymi można uznać za jedną z najbardziej istotnych zasad nowego typu samorządu. Powiązanie to znajduje wyraz prawny, między innymi, w zasadzie, iż komitet samorządu zamiast powoływać określoną komisję może w porozumieniu z zainteresowaną organizacją społeczną, działającą w osiedlu (obwodzie), powierzyć jej funkcję komisji ($ 23, ust. 3 Ramowego regulaminu ). Organizacja taka funkcjonuje wówczas w danym zakresie zadań jako organ samorządu mieszkańców i działa w imieniu komitetu osiedlowego (obwodowego).<br>Konkretyzując zasadę powiązania samorządu mieszkańców z innymi organizacjami Rada Państwa W $ 3, ust. 2
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego