Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura i Społeczeństwo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
osiedlowe i obwodowe) i tylko przez wybór (komitety domowe). Przedstawicieli do składu komitetów samorządu mieszkańców mogą delegować miejscowe organizacje polityczne i społeczne, jeśli upoważni je do tego miejska (dzielnicowa) rada narodowa, działając w porozumieniu z właściwym komitetem FJN ($ 31, pkt. 4 Ramowego regulaminu ).
Wybory do organów samorządu mieszkańców zarządzają — w porozumieniu z właściwymi komitetami FJN — miejskie (dzielnicowe) rady narodowe. Członków organów samorządu wybiera się na ogólnych zebraniach mieszkańców domu (zespołów domów) oraz na obwodowych i osiedlowych konferencjach wyborczych.
Na koniec roku 1974 działało w kraju 2510 komitetów osiedlowych samorządu, 4966 komitetów obwodowych oraz 10 991 komitetów domowych. W wymienionych komitetach
osiedlowe i obwodowe) i tylko przez wybór (komitety domowe). Przedstawicieli do składu komitetów samorządu mieszkańców mogą delegować miejscowe organizacje polityczne i społeczne, jeśli upoważni je do tego miejska (dzielnicowa) rada narodowa, działając w porozumieniu z właściwym komitetem FJN ($ 31, pkt. 4 Ramowego regulaminu ).<br>Wybory do organów samorządu mieszkańców zarządzają &#151; w porozumieniu z właściwymi komitetami FJN &#151; miejskie (dzielnicowe) rady narodowe. Członków organów samorządu wybiera się na ogólnych zebraniach mieszkańców domu (zespołów domów) oraz na obwodowych i osiedlowych konferencjach wyborczych.<br>Na koniec roku 1974 działało w kraju 2510 komitetów osiedlowych samorządu, 4966 komitetów obwodowych oraz 10 991 komitetów domowych. W wymienionych komitetach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego