Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura i Społeczeństwo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
mieszkańców ($ 39, pkt. 1 i 2 Ramowego regulaminu ).
Od uchwały komitetu osiedlowego (obwodowego, domowego) samorządu o pozbawieniu mandatu jego członkowi przysługuje prawo odwołania się do prezydium miejskiej (dzielnicowej) rady narodowej lub miejskiego (dzielnicowego) komitetu FJN. Ostateczną decyzję w przypadku odwołania się członka komitetu samorządu podejmuje prezydium miejskiej (dzielnicowej) rady narodowej w porozumieniu z miejskim (dzielnicowym) komitetem FJN ($ 39, pkt. 3 i 4).
Analizując uformowany mechanizm weryfikacji uchwały komitetu samorządu w sprawie pozbawienia mandatu jego członka, nasuwa się pytanie, czy — jeśli podstawą pozbawienia mandatu było zawiedzenie zaufania mieszkańców, a uchwała uległa zatwierdzeniu przez zebranie mieszkańców — celowe jest pozostawienie możliwości dalszej weryfikacji
mieszkańców ($ 39, pkt. 1 i 2 Ramowego regulaminu ).<br>Od uchwały komitetu osiedlowego (obwodowego, domowego) samorządu o pozbawieniu mandatu jego członkowi przysługuje prawo odwołania się do prezydium miejskiej (dzielnicowej) rady narodowej lub miejskiego (dzielnicowego) komitetu FJN. Ostateczną decyzję w przypadku odwołania się członka komitetu samorządu podejmuje prezydium miejskiej (dzielnicowej) rady narodowej w porozumieniu z miejskim (dzielnicowym) komitetem FJN ($ 39, pkt. 3 i 4).<br>Analizując uformowany mechanizm weryfikacji uchwały komitetu samorządu w sprawie pozbawienia mandatu jego członka, nasuwa się pytanie, czy &#151; jeśli podstawą pozbawienia mandatu było zawiedzenie zaufania mieszkańców, a uchwała uległa zatwierdzeniu przez zebranie mieszkańców &#151; celowe jest pozostawienie możliwości dalszej weryfikacji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego