Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
narodowej (działającego w porozumieniu z ministrem pracy i polityki socjalnej oraz spraw wewnętrznych i administracji). Obecnie obowiązuje w tym zakresie zarządzenie nr 10/MON ministra obrony narodowej z 10 lutego 1997 r. w sprawie uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych ("Dziennik Rozkazów Ministerstwa Obrony Narodowej", poz. 12). Ponadto minister obrony narodowej, działając w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, może ustalać pośrednie stawki uposażenia według stanowiska służbowego w granicach stawek określonych dla stanowisk podstawowych. Na tej podstawie zostało wydane zarządzenie nr 11/MON ministra obrony narodowej z 10 lutego 1997 r. w sprawie uposażenia według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych ("Dziennik Rozkazów Ministerstwa Obrony
narodowej (działającego w porozumieniu z ministrem pracy i polityki socjalnej oraz spraw wewnętrznych i administracji). Obecnie obowiązuje w tym zakresie zarządzenie nr 10/MON ministra obrony narodowej z 10 lutego 1997 r. w sprawie uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych ("Dziennik Rozkazów Ministerstwa Obrony Narodowej", poz. 12). Ponadto minister obrony narodowej, działając w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, może ustalać pośrednie stawki uposażenia według stanowiska służbowego w granicach stawek określonych dla stanowisk podstawowych. Na tej podstawie zostało wydane zarządzenie nr 11/MON ministra obrony narodowej z 10 lutego 1997 r. w sprawie uposażenia według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych ("Dziennik Rozkazów Ministerstwa Obrony
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego