Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 03.19
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
sprawozdania. Komisja ma już dziś przyjąć regulamin pracy nad sprawozdaniem i ustalić jego generalną konstrukcję.
Tymczasem na podstawie ostatnich materiałów, jakie trafiły do komisji, czyli zapisów komputerowego dysku szefowej gabinetu premiera Aleksandry Jakubowskiej, Nałęcz postanowił wyostrzyć własny projekt sprawozdania. Wcześniej dowodził, że Rywin nie był sam i na pewno działał w porozumieniu z Robertem Kwiatkowskim.
Teraz Nałęcz zwrócił większą uwagę na ścisłą współpracę Jakubowskiej z sekretarzem KRRiTV Włodzimierzem Czarzastym. Pisze niemal wprost, że współdziałali oni z Rywinem. "Zachowania tych dwóch osób w kluczowym dla badanej sprawy lipcu 2002 r. były precyzyjnie skorelowane z korupcyjną inicjatywą Rywina, i to w sposób praktycznie wykluczający
sprawozdania. Komisja ma już dziś przyjąć regulamin pracy nad sprawozdaniem i ustalić jego generalną konstrukcję.<br>Tymczasem na podstawie ostatnich materiałów, jakie trafiły do komisji, czyli zapisów komputerowego dysku szefowej gabinetu premiera &lt;name type="person"&gt;Aleksandry Jakubowskiej&lt;/&gt;, &lt;name type="person"&gt;Nałęcz&lt;/&gt; postanowił wyostrzyć własny projekt sprawozdania. Wcześniej dowodził, że &lt;name type="person"&gt;Rywin&lt;/&gt; nie był sam i na pewno działał w porozumieniu z &lt;name type="person"&gt;Robertem Kwiatkowskim&lt;/&gt;.<br>Teraz &lt;name type="person"&gt;Nałęcz&lt;/&gt; zwrócił większą uwagę na ścisłą współpracę &lt;name type="person"&gt;Jakubowskiej&lt;/&gt; z sekretarzem &lt;name type="org"&gt;KRRiTV&lt;/&gt; &lt;name type="person"&gt;Włodzimierzem Czarzastym&lt;/&gt;. Pisze niemal wprost, że współdziałali oni z &lt;name type="person"&gt;Rywinem&lt;/&gt;. &lt;q&gt;"Zachowania tych dwóch osób w kluczowym dla badanej sprawy lipcu 2002 r. były precyzyjnie skorelowane z korupcyjną inicjatywą &lt;name type="person"&gt;Rywina&lt;/&gt;, i to w sposób praktycznie wykluczający
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego