Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 04.06
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
Jego znajomość z premierem była o wiele słabsza niż znajomość łącząca premiera z Adamem Michnikiem i Wandą Rapaczyńską;
- analizując zebrany materiał dowodowy, a zwłaszcza zawartość dysków komputerowych Aleksandry Jakubowskiej i wynik rewizji w pomieszczeniach służbowych i prywatnych Roberta Kwiatkowskiego, komisja nie znalazła dowodów na istnienie grupy osób działających wspólnie i w porozumieniu z Lwem Rywinem;
- w pracach nad ustawą Aleksandra Jakubowska ściśle współdziałała z Cezarym Banasińskim (prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), Włodzimierzem Czarzastym (sekretarz KRRiTV), Lechem Nikolskim (wówczas szef gabinetu premiera), Wandą Rapaczyńską (prezes Agory), Józefem Birką (członek rady nadzorczej Polsatu), Robertem Kwiatkowskim (wówczas prezes TVP). Nie świadczy to jednak o
Jego znajomość z premierem była o wiele słabsza niż znajomość łącząca premiera z &lt;name type="person"&gt;Adamem Michnikiem&lt;/&gt; i &lt;name type="person"&gt;Wandą Rapaczyńską&lt;/&gt;;<br>- analizując zebrany materiał dowodowy, a zwłaszcza zawartość dysków komputerowych &lt;name type="person"&gt;Aleksandry Jakubowskiej&lt;/&gt; i wynik rewizji w pomieszczeniach służbowych i prywatnych &lt;name type="person"&gt;Roberta Kwiatkowskiego&lt;/&gt;, komisja nie znalazła dowodów na istnienie grupy osób działających wspólnie i w porozumieniu z &lt;name type="person"&gt;Lwem Rywinem&lt;/&gt;;<br>- w pracach nad ustawą &lt;name type="person"&gt;Aleksandra Jakubowska&lt;/&gt; ściśle współdziałała z &lt;name type="person"&gt;Cezarym Banasińskim&lt;/&gt; (prezes &lt;name type="org"&gt;Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów&lt;/&gt;), &lt;name type="person"&gt;Włodzimierzem Czarzastym&lt;/&gt; (sekretarz &lt;name type="org"&gt;KRRiTV&lt;/&gt;), &lt;name type="person"&gt;Lechem Nikolskim&lt;/&gt; (wówczas szef gabinetu premiera), &lt;name type="person"&gt;Wandą Rapaczyńską&lt;/&gt; (prezes &lt;name type="org"&gt;Agory&lt;/&gt;), &lt;name type="person"&gt;Józefem Birką&lt;/&gt; (członek rady nadzorczej &lt;name type="org"&gt;Polsatu&lt;/&gt;), &lt;name type="person"&gt;Robertem Kwiatkowskim&lt;/&gt; (wówczas prezes &lt;name type="org"&gt;TVP&lt;/&gt;). Nie świadczy to jednak o
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego