Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
drogowym do i od lotniska, z niezbędną opieką medyczną nad ubezpieczonym, lotem rejsowym do odpowiedniego szpitala lub innego ośrodka leczniczego w pobliżu siedziby domowej poszkodowanego w Polsce, albo bezpośrednio do jego miejsca zamieszkania, jeżeli jego stan zdrowia zezwala na taki transport.
O możliwości oraz sposobie transportu orzeka ekipa medyczna i w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.
3. Odwiedziny w szpitalu.
Jeżeli ubezpieczony jest hospitalizowany przez okres dłuższy niż 7 dni, PZU SA pokrywa jednorazowo koszty przejazdu bliskiego krewnego (1 osoby) wskazanego przez poszkodowanego w celu wizyty w szpitalu oraz pokrywa koszty hotelu przez okres maximum 3 kolejnych nocy. Hotelowy limit dobowy wynosi równowartość
drogowym do i od lotniska, z niezbędną opieką medyczną nad ubezpieczonym, lotem rejsowym do odpowiedniego szpitala lub innego ośrodka leczniczego w pobliżu siedziby domowej poszkodowanego w Polsce, albo bezpośrednio do jego miejsca zamieszkania, jeżeli jego stan zdrowia zezwala na taki transport.<br>O możliwości oraz sposobie transportu orzeka ekipa medyczna i w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.<br>3. Odwiedziny w szpitalu.<br>Jeżeli ubezpieczony jest hospitalizowany przez okres dłuższy niż 7 dni, PZU SA pokrywa jednorazowo koszty przejazdu bliskiego krewnego (1 osoby) wskazanego przez poszkodowanego w celu wizyty w szpitalu oraz pokrywa koszty hotelu przez okres maximum 3 kolejnych nocy. Hotelowy limit dobowy wynosi równowartość
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego