Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 04.03 (14)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
odpowiedzialności: ani finansowej, ani służbowej. Tymczasem kodeks postępowania karnego przewiduje, że Skarb Państwa powinien występować z roszczeniami zwrotnymi w stosunku do wymienionych wyżej funkcjonariuszy publicznych. Mówi o tym artykuł 557 k.p.k.

Ale przepis ten jest martwy i nawet w ministerstwie nasi rozmówcy byli zdziwieni, kiedy pytaliśmy o stosowanie w praktyce możliwości dochodzenia zwrotu pieniędzy od osób odpowiedzialnych za oczywiste błędy zawodowe. Barbara Mąkosa-Stępkowska, dyrektor Biura Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości, wyjaśniła, że odszkodowania płacą ze swojego budżetu sądy, więc to one powinny dochodzić zwrotu pieniędzy.

- Nie mam żadnej wiedzy, czy tak czynią - oświadczyła. Sędzia Wojciech Małek, rzecznik największego w Polsce warszawskiego
odpowiedzialności: ani finansowej, ani służbowej. Tymczasem kodeks postępowania karnego przewiduje, że Skarb Państwa powinien występować z roszczeniami zwrotnymi w stosunku do wymienionych wyżej funkcjonariuszy publicznych. Mówi o tym artykuł 557 k.p.k.<br><br>Ale przepis ten jest martwy i nawet w ministerstwie nasi rozmówcy byli zdziwieni, kiedy pytaliśmy o stosowanie w praktyce możliwości dochodzenia zwrotu pieniędzy od osób odpowiedzialnych za oczywiste błędy zawodowe. Barbara Mąkosa-Stępkowska, dyrektor Biura Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości, wyjaśniła, że odszkodowania płacą ze swojego budżetu sądy, więc to one powinny dochodzić zwrotu pieniędzy.<br><br>- Nie mam żadnej wiedzy, czy tak czynią - oświadczyła. Sędzia Wojciech Małek, rzecznik największego w Polsce warszawskiego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego