Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
też miasta wyznaczone na siedziby władz wojewódzkich, jak Kalisz, Radom, Suwałki.
Starannie planowano osiedla fabryczne, wśród których Zgierz pod koniec lat dwudziestych liczył już 6 tys., a Łódź 5 tys. mieszkańców. Rząd torował drogę nowoczesnemu przemysłowi, uchylając ostatecznie przymus cechowy. W1816r. powołano do życia zgromadzenia rzemieślnicze majstrów jednej profesji, ale w praktyce ograniczono ich funkcje do nadzoru nad szkoleniem czeladzi. Rząd przystąpił też do budowy dróg bitych rozchodzących się z Warszawy w kierunku Kalisza, Krakowa, Lublina i Kowna; w 1830 r. istniał już 1 tys. km ulepszonej nawierzchni. Gdy w 1822 r. doszło do zatargu celnego z Prusami, a stąd i do
też miasta wyznaczone na siedziby władz wojewódzkich, jak Kalisz, Radom, Suwałki.<br>Starannie planowano osiedla fabryczne, wśród których Zgierz pod koniec lat dwudziestych liczył już 6 tys., a Łódź 5 tys. mieszkańców. Rząd torował drogę nowoczesnemu przemysłowi, uchylając ostatecznie przymus cechowy. W1816r. powołano do życia zgromadzenia rzemieślnicze majstrów jednej profesji, ale w praktyce ograniczono ich funkcje do nadzoru nad szkoleniem czeladzi. Rząd przystąpił też do budowy dróg bitych rozchodzących się z Warszawy w kierunku Kalisza, Krakowa, Lublina i Kowna; w 1830 r. istniał już 1 tys. km ulepszonej nawierzchni. Gdy w 1822 r. doszło do zatargu celnego z Prusami, a stąd i do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego