Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
względu na to, że reaktory są najważniejszym źródłem neutronów. Znaczenie reaktorów jądrowych wybiega jednak daleko poza reakcje powodowane przez neutrony i przede wszystkim dotyczy dostarczania energii, o czym nadmienialiśmy w p. 4.7.1.
Wszystkie reaktory pracują na zasadzie reakcji rozszczepienia (p. 4.7), przy czym materiałem rozszczepialnym, wyłącznie stosowanym w praktyce, jest uran i pluton. Rozwiązania techniczne przyjęte w celu prowadzenia reakcji rozszczepienia są bardzo różne i często skomplikowane. Stąd wynika wielka różnorodność reaktorów jądrowych. Na wstępie więc podamy zarys klasyfikacji reaktorów.
Reaktory klasyfikuje się na ogół w zależności od: a) prędkości neutronów (termiczne, prędkie); b) paliwa (uran wzbogacony, naturalny, pluton
względu na to, że reaktory są najważniejszym źródłem neutronów. Znaczenie reaktorów jądrowych wybiega jednak daleko poza reakcje powodowane przez neutrony i przede wszystkim dotyczy dostarczania energii, o czym nadmienialiśmy w p. 4.7.1.<br> Wszystkie reaktory pracują na zasadzie reakcji rozszczepienia (p. 4.7), przy czym materiałem rozszczepialnym, wyłącznie stosowanym w praktyce, jest uran i pluton. Rozwiązania techniczne przyjęte w celu prowadzenia reakcji rozszczepienia są bardzo różne i często skomplikowane. Stąd wynika wielka różnorodność reaktorów jądrowych. Na wstępie więc podamy zarys klasyfikacji reaktorów. <br> Reaktory klasyfikuje się na ogół w zależności od: a) prędkości neutronów (termiczne, prędkie); b) paliwa (uran wzbogacony, naturalny, pluton
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego