Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
wejścia A, a nasileniem wyjścia B- . Stwierdzenie takiej zależności miałoby, według Milla, stanowić podstawę do stwierdzenia, iż pomiędzy A, i B- zachodzi więź przyczynowa.
Nie będziemy się tutaj starali zrealizować tego programu, ponieważ- powołamy się znowu na zdanie profesora Kotarbińskiego - stosunkowo rzadko stwierdzenie korelacji między jakimiś zmiennymi cechami zdarzeń służy w praktyce wykazaniu, że między tymi zdarzeniami zachodzi związek przyczynowy. Daleko bardziej interesuje badacza charakter owej korelacji. Istnieje, co więcej, pogląd, że stwierdzenie korelacji między zmiennymi cechami zdarzeń A i B nie uprawnia w praktyce do wyciągania wniosku, że A jest przyczyną B lub B - przyczyną A . Przeciwnie: dopiero wtedy, gdy już
wejścia A, a nasileniem wyjścia B- . Stwierdzenie takiej zależności miałoby, według Milla, stanowić podstawę do stwierdzenia, iż pomiędzy A, i B- zachodzi więź przyczynowa.<br> Nie będziemy się tutaj starali zrealizować tego programu, ponieważ- powołamy się znowu na zdanie profesora Kotarbińskiego - stosunkowo rzadko stwierdzenie korelacji między jakimiś zmiennymi cechami zdarzeń służy w praktyce wykazaniu, że między tymi zdarzeniami zachodzi związek przyczynowy. Daleko bardziej interesuje badacza charakter owej korelacji. Istnieje, co więcej, pogląd, że stwierdzenie korelacji między zmiennymi cechami zdarzeń A i B nie uprawnia w praktyce do wyciągania wniosku, że A jest przyczyną B lub B - przyczyną A . Przeciwnie: dopiero wtedy, gdy już
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego