Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
powołamy się znowu na zdanie profesora Kotarbińskiego - stosunkowo rzadko stwierdzenie korelacji między jakimiś zmiennymi cechami zdarzeń służy w praktyce wykazaniu, że między tymi zdarzeniami zachodzi związek przyczynowy. Daleko bardziej interesuje badacza charakter owej korelacji. Istnieje, co więcej, pogląd, że stwierdzenie korelacji między zmiennymi cechami zdarzeń A i B nie uprawnia w praktyce do wyciągania wniosku, że A jest przyczyną B lub B - przyczyną A . Przeciwnie: dopiero wtedy, gdy już wiemy skądinąd, że A jest przyczyną B , stwierdzona przez nas korelacja pozwala nam wnosić, jaką rolę odgrywa A wśród innych czynników warunkujących B . Nie zajmując tu stanowiska w tej trudnej sprawie, która wymagałaby
powołamy się znowu na zdanie profesora Kotarbińskiego - stosunkowo rzadko stwierdzenie korelacji między jakimiś zmiennymi cechami zdarzeń służy w praktyce wykazaniu, że między tymi zdarzeniami zachodzi związek przyczynowy. Daleko bardziej interesuje badacza charakter owej korelacji. Istnieje, co więcej, pogląd, że stwierdzenie korelacji między zmiennymi cechami zdarzeń A i B nie uprawnia w praktyce do wyciągania wniosku, że A jest przyczyną B lub B - przyczyną A . Przeciwnie: dopiero wtedy, gdy już wiemy skądinąd, że A jest przyczyną B , stwierdzona przez nas korelacja pozwala nam wnosić, jaką rolę odgrywa A wśród innych czynników warunkujących B . Nie zajmując tu stanowiska w tej trudnej sprawie, która wymagałaby
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego