Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
a przede wszystkim koszty zależne od upływu czasu. O tym, czy wzrost kosztów pracy maszyn i urządzeń na jednostkę produkcji spowoduje wzrost pełnego kosztu jednostkowego, decyduje stosunek przyrostu tych kosztów do zmniejszenia się innych elementów składowych.
Koszty zależne od warunków umownych występują głównie w pewnych elementach płac. Najczęściej stosuje się w praktyce kombinowane systemy płac, wiążące w różnym stopniu niektóre cechy systemu czasowego i akordowego. Ich celem jest zapewnienie pracownikowi pewnej sumy stałych dochodów, a zarazem stworzenie zachęty ekonomicznej do zwiększenia wydajności pracy. Łączą one wynagrodzenia czasowe z premią za przekroczenie wielkości założonej w programie działalności lub akord z premią (albo z
a przede wszystkim koszty zależne od upływu czasu. O tym, czy wzrost kosztów pracy maszyn i urządzeń na jednostkę produkcji spowoduje wzrost pełnego kosztu jednostkowego, decyduje stosunek przyrostu tych kosztów do zmniejszenia się innych elementów składowych. <br>Koszty zależne od warunków umownych występują głównie w pewnych elementach płac. Najczęściej stosuje się w praktyce kombinowane systemy płac, wiążące w różnym stopniu niektóre cechy systemu czasowego i akordowego. Ich celem jest zapewnienie pracownikowi pewnej sumy stałych dochodów, a zarazem stworzenie zachęty ekonomicznej do zwiększenia wydajności pracy. Łączą one wynagrodzenia czasowe z premią za przekroczenie wielkości założonej w programie działalności lub akord z premią (albo z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego