Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Organizacji
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok powstania: 1965
też powstaje pewien problem, który przy istniejących przesłankach organizacyjnych koordynacji, przyznających decydujący głos dyrektorowi zjednoczenia wiodącego, jest niezwykle trudny do rozwiązania.
Podniesione wyżej niektóre źródła rozbieżności w traktowaniu merytorycznej strony koordynacji branżowej i terenowej i związane z nimi problemy wskazują, że stosowane obecnie formy organizacyjne tej koordynacji nie sprzyjają właściwie w praktyce optymalizacji zarządzania oraz osiągnięcia pełnych efektów ekonomicznych.
Efekty koordynacji i metody ich analizy
Efekty ekonomiczne w przemyśle są zazwyczaj wynikiem znacznej liczby różnych czynników, częściowo tak silnie współdziałających lub współzależnych, że określenie wpływu jednego z tych czynników jest bardzo trudne, często tylko przybliżone lub zgoła niemożliwe. W mniejszym stopniu powyższe
też powstaje pewien problem, który przy istniejących przesłankach organizacyjnych koordynacji, przyznających decydujący głos dyrektorowi zjednoczenia wiodącego, jest niezwykle trudny do rozwiązania.<br>Podniesione wyżej niektóre źródła rozbieżności w traktowaniu merytorycznej strony koordynacji branżowej i terenowej i związane z nimi problemy wskazują, że stosowane obecnie formy organizacyjne tej koordynacji nie sprzyjają właściwie w praktyce optymalizacji zarządzania oraz osiągnięcia pełnych efektów ekonomicznych.<br>&lt;tit1&gt;Efekty koordynacji i metody ich analizy&lt;/&gt;<br>Efekty ekonomiczne w przemyśle są zazwyczaj wynikiem znacznej liczby różnych czynników, częściowo tak silnie współdziałających lub współzależnych, że określenie wpływu jednego z tych czynników jest bardzo trudne, często tylko przybliżone lub zgoła niemożliwe. W mniejszym stopniu powyższe
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego