Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
Znajomość narzędzi właściwych psychologii umożliwia z jednej strony poprawne formułowanie twierdzeń i teorii naukowych, a także prawidłowe ocenianie natężenia rozpoznanych w trakcie badania czynników istotnie modyfikujących zachowanie się osoby badanej, a z drugiej strony - poddanie ich empirycznej modyfikacji. Poznanie narzędzi badawczych to nie tylko wiedza o: (a) zakresie ich stosowania w praktyce badawczej psychologii, (b) psychologicznym sensie uzyskiwanych z ich pomocą wyników, (c) znaczeniu danego wyniku dla wyjaśnienia zachowania się osoby badanej, ale także (d) wiedza-umiejętność budowy, analogicznych do wersji prototypowych, nowych narzędzi.

Badacz musi także posiąść wiedzę dotyczącą sposobów empirycznej weryfikacji formułowanych przez siebie teorii, luźniejszych grup twierdzeń czy pojedynczych
Znajomość narzędzi właściwych psychologii umożliwia z jednej strony poprawne formułowanie twierdzeń i teorii naukowych, a także prawidłowe ocenianie natężenia rozpoznanych w trakcie badania czynników istotnie modyfikujących zachowanie się osoby badanej, a z drugiej strony - poddanie ich empirycznej modyfikacji. Poznanie narzędzi badawczych to nie tylko wiedza o: (a) zakresie ich stosowania w praktyce badawczej psychologii, (b) psychologicznym sensie uzyskiwanych z ich pomocą wyników, (c) znaczeniu danego wyniku dla wyjaśnienia zachowania się osoby badanej, ale także (d) wiedza-umiejętność budowy, analogicznych do wersji prototypowych, nowych narzędzi.<br><br>Badacz musi także posiąść wiedzę dotyczącą sposobów empirycznej weryfikacji formułowanych przez siebie teorii, luźniejszych grup twierdzeń czy pojedynczych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego