Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
dla danego zaburzenia (tu: przede wszystkim dane z profilu WAIS-R - jego wysokość, kształt i dyspersja). Jest to na ogół bardzo bogata literatura, na różnym poziomie ogólności (i tak jeśli chodzi na przykład o psychozy, to w wypadku zastosowania WAIS/WAIS-R można wskazać na bardzo obszerną literaturę omawiającą zastosowania w praktyce diagnostyki klinicznej skal inteligencji: WAIS i WAIS-R - por. reprezentatywną bibliografię tego problemu w: Kowalik, 1993);

(d) swoistych ograniczeń poszczególnych testów odniesionych do konkretnego problemu diagnostycznego. Jest bowiem na ogół tak, że test X może być czułym detektorem jakiejś dysfunkcji zachowania A i być całkowicie nieprzydatny w innym postępowaniu diagnostycznym
dla danego zaburzenia (tu: przede wszystkim dane z profilu WAIS-R - jego wysokość, kształt i dyspersja). Jest to na ogół bardzo bogata literatura, na różnym poziomie ogólności (i tak jeśli chodzi na przykład o psychozy, to w wypadku zastosowania WAIS/WAIS-R można wskazać na bardzo obszerną literaturę omawiającą zastosowania w praktyce diagnostyki klinicznej skal inteligencji: WAIS i WAIS-R - por. reprezentatywną bibliografię tego problemu w: Kowalik, 1993); <br><br>(d) swoistych ograniczeń poszczególnych testów odniesionych do konkretnego problemu diagnostycznego. Jest bowiem na ogół tak, że test X może być czułym detektorem jakiejś dysfunkcji zachowania A i być całkowicie nieprzydatny w innym postępowaniu diagnostycznym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego