Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
żadnego wpływu na to, jak to samo słowo będą interpretować sędzia, nauczyciel, rodzice czy dziecko" (APA, 1985a, s.80).

4.5. Uwagi końcowe

W tym punkcie starałem się przedstawić, z konieczności w postaci skondensowanej, najważniejsze (zdając sobie sprawę z tego, że jest to wybór subiektywny) etyczne aspekty związane ze stosowaniem w praktyce diagnostycznej (przede wszystkim) testów psychologicznych. O ile postępowanie badawcze psychologa jest dość szczegółowo regulowane przez kodeksy etycznozawodowe, o tyle postępowanie diagnostyczne związane z wykorzystaniem testów psychologicznych nie jest tak szczegółowo przez te kodeksy omawiane. Chcąc tedy poznać granice etycznego użycia testu psychologicznego, trzeba wyjść od specyfiki metodologicznej i psychologicznej, tego
żadnego wpływu na to, jak to samo słowo będą interpretować sędzia, nauczyciel, rodzice czy dziecko" (APA, 1985a, s.80).<br><br>&lt;tit&gt; 4.5. Uwagi końcowe&lt;/&gt;<br><br> W tym punkcie starałem się przedstawić, z konieczności w postaci skondensowanej, najważniejsze (zdając sobie sprawę z tego, że jest to wybór subiektywny) etyczne aspekty związane ze stosowaniem w praktyce diagnostycznej (przede wszystkim) testów psychologicznych. O ile postępowanie badawcze psychologa jest dość szczegółowo regulowane przez kodeksy etycznozawodowe, o tyle postępowanie diagnostyczne związane z wykorzystaniem testów psychologicznych nie jest tak szczegółowo przez te kodeksy omawiane. Chcąc tedy poznać granice etycznego użycia testu psychologicznego, trzeba wyjść od specyfiki metodologicznej i psychologicznej, tego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego