Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
Metody akustyczne polegają na pomiarze i analizie tych parametrów fizycznych sygnału mowy, które są najsilniej skorelowane ze strukturą anatomiczną i cechami czynnościowymi. W klasycznej technice diagnostycznej stosowanej w medycynie, ocena stanu organizmu człowieka lub jego określonego narządu jest dokonywana w przeważającej mierze w sposób subiektywny przez lekarza (w miarę nabytych w praktyce zawodowej doświadczeń), na podstawie występujących objawów. Poszczególne symptomy tworzą razem pewien zespół charakterystyczny i diagnoza polega na wybraniu najbardziej typowej dla danego obrazu objawów jednostki chorobowej. Stosowanie w tym przypadku statystycznych metod klasyfikacji zmusza do stwarzania dokładnego opisu ilościowego badanych zjawisk chorobowych, które z natury swej są określane w sposób
Metody akustyczne polegają na pomiarze i analizie tych parametrów fizycznych sygnału mowy, które są najsilniej skorelowane ze strukturą anatomiczną i cechami czynnościowymi. W klasycznej technice diagnostycznej stosowanej w medycynie, ocena stanu organizmu człowieka lub jego określonego narządu jest dokonywana w przeważającej mierze w sposób subiektywny przez lekarza (w miarę nabytych w praktyce zawodowej doświadczeń), na podstawie występujących objawów. Poszczególne symptomy tworzą razem pewien zespół charakterystyczny i diagnoza polega na wybraniu najbardziej typowej dla danego obrazu objawów jednostki chorobowej. Stosowanie w tym przypadku statystycznych metod klasyfikacji zmusza do stwarzania dokładnego opisu ilościowego badanych zjawisk chorobowych, które z natury swej są określane w sposób
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego