Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
zmian. Działalność państwa, otwiera drogę dla zmian ewolucyjnych, a w wyniku tych zmian, zachodzi potrzeba, a czasem konieczność dalszej, może innej działalności państwa. Jest to niekończący się łańcuch, w którym, idealnie, zakres działalności państwa kurczy się do minimum postulowanego przez Adama Smitha. To jest teoretyczny limes zmian systemu. Na razie, w praktyce, postkomunistyczne państwo ma dużo do zrobienia, by zbliżać się do tego ideału.

V. Nie ma przesady w twierdzeniu że charakter własności determinuje wszystkie istotne cechy systemu gospodarczego. Marks to zrozumiał, ale na opak, upatrując we własności prywatnej hamulec wzrostu dobrobytu. W rzeczywistości, własności prywatna ciągle jeszcze jest źródłem i ostoją
zmian. Działalność państwa, otwiera drogę dla zmian ewolucyjnych, a w wyniku tych zmian, zachodzi potrzeba, a czasem konieczność dalszej, może innej działalności państwa. Jest to niekończący się łańcuch, w którym, idealnie, zakres działalności państwa kurczy się do minimum postulowanego przez Adama Smitha. To jest teoretyczny &lt;hi&gt;limes&lt;/&gt; zmian systemu. Na razie, w praktyce, postkomunistyczne państwo ma dużo do zrobienia, by zbliżać się do tego ideału. <br><br>V. Nie ma przesady w twierdzeniu że charakter własności determinuje wszystkie istotne cechy systemu gospodarczego. Marks to zrozumiał, ale na opak, upatrując we własności prywatnej hamulec wzrostu dobrobytu. W rzeczywistości, własności prywatna ciągle jeszcze jest źródłem i ostoją
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego