Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
dostrzec branżowy utylitaryzm.
Słabości międzynarodowych norm ISO dotyczących zarządzania jakością, wynikają z niedostatków teorii zarządzania jakością.
Problem terminologicznej analizy porównawczej w obszarze zarządzania jakością jest na tyle obszerny i interesujący, że może stanowić samodzielny obiekt prac naukowo- badawczych. W tym miejscu wypada jednak odnieść się do niektórych wybranych ustaleń stosowanych w praktyce, w kontekście proponowanego w tej części książki porządku terminologicznego. Do tego celu zostaną wykorzystane ustalenia zawarte w normach ISO. Można w nich znaleźć wiele myśli czołowych publicystów, praktyków i propagatorów jakości oraz zarządzania jakością (podrozdział 3.1).
Prezentowane uwagi, komentarze i propozycje będą zestawione według najistotniejszych terminów zarządzania jakością, zawartych
dostrzec branżowy utylitaryzm.<br>Słabości międzynarodowych norm ISO dotyczących zarządzania jakością, wynikają z niedostatków teorii zarządzania jakością.<br>Problem terminologicznej analizy porównawczej w obszarze zarządzania jakością jest na tyle obszerny i interesujący, że może stanowić samodzielny obiekt prac naukowo- badawczych. W tym miejscu wypada jednak odnieść się do niektórych wybranych ustaleń stosowanych w praktyce, w kontekście proponowanego w tej części książki porządku terminologicznego. Do tego celu zostaną wykorzystane ustalenia zawarte w normach ISO. Można w nich znaleźć wiele myśli czołowych publicystów, praktyków i propagatorów jakości oraz zarządzania jakością (podrozdział 3.1).<br> Prezentowane uwagi, komentarze i propozycje będą zestawione według najistotniejszych terminów zarządzania jakością, zawartych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego