Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
Vademecum prywatyzacji, która ukazała się w marcu 1991r. staraniem Fundacji, była w pierwszym okresie obowiązywania ustawy prywatyzacyjnej podstawowym źródłem wiedzy (i interpretacji wiedzy) dotyczącej nowych uregulowań w obszarze przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych dla wszystkich zainteresowanych. Trzeba stwierdzić, że miało to również swoje złe strony, bowiem interpretacje proponowane w Vademecum... stanowiły w praktyce prywatyzacyjnej, szczególnie na szczeblu urzędów wojewódzkich, rodzaj prawa powielaczowego, na którym opierały się decyzje organów założycielskich, często bez wnikania w rzeczywiste uwarunkowania indywidualnych przypadków prywatyzacyjnych.
Inną ważną inicjatywą Fundacji była działalność wydawnicza. W końcu 1990r. począł ukazywać się - finansowany przez Fundację - comiesięczny biuletyn "Prywatyzacja", redagowany przez Hannę Węglewską, rzecznika prasowego
Vademecum prywatyzacji, która ukazała się w marcu 1991r. staraniem Fundacji, była w pierwszym okresie obowiązywania ustawy prywatyzacyjnej podstawowym źródłem wiedzy (i interpretacji wiedzy) dotyczącej nowych uregulowań w obszarze przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych dla wszystkich zainteresowanych. Trzeba stwierdzić, że miało to również swoje złe strony, bowiem interpretacje proponowane w Vademecum... stanowiły w praktyce prywatyzacyjnej, szczególnie na szczeblu urzędów wojewódzkich, rodzaj prawa powielaczowego, na którym opierały się decyzje organów założycielskich, często bez wnikania w rzeczywiste uwarunkowania indywidualnych przypadków prywatyzacyjnych.<br>Inną ważną inicjatywą Fundacji była działalność wydawnicza. W końcu 1990r. począł ukazywać się - finansowany przez Fundację - comiesięczny biuletyn "Prywatyzacja", redagowany przez Hannę Węglewską, rzecznika prasowego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego