Typ tekstu: Książka
Autor: Kosidowski Zenon
Tytuł: Opowieści bibilijne
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1963
jego wnukiem Jakubem oraz najmłodszym synem Jakuba Beniaminem, protoplastą izraelskiego pokolenia Beniamitów. Przy tej sposobności warto przypomnieć, że jako teścia Nachora Biblia wymienia Charana, czyli że i w tym wypadku zachodzi zastanawiająca identyczność imienia własnego i nazwy miasta.
W wyniku tego osobliwego odkrycia narzucał się wniosek, że imiona patriarchów są w rzeczywistości nazwami plemion albo miast, które te plemiona założyły lub zdobyły za pomocą oręża. W takim razie Abraham byłby prawdopodobnie mitologiczną personifikacją jednego z plemion hebrajskich, które wywędrowało do Kanaanu. W jego osobie pamięć ludowa zogniskowała wszystkie koleje losu, jakich doświadczyło plemię podczas owych przenosin do nowej siedziby.
Analiza lingwistyczna tabliczek
jego wnukiem Jakubem oraz najmłodszym synem Jakuba Beniaminem, protoplastą izraelskiego pokolenia Beniamitów. Przy tej sposobności warto przypomnieć, że jako teścia Nachora Biblia wymienia Charana, czyli że i w tym wypadku zachodzi zastanawiająca identyczność imienia własnego i nazwy miasta.<br>W wyniku tego osobliwego odkrycia narzucał się wniosek, że imiona patriarchów są w rzeczywistości nazwami plemion albo miast, które te plemiona założyły lub zdobyły za pomocą oręża. W takim razie Abraham byłby prawdopodobnie mitologiczną personifikacją jednego z plemion hebrajskich, które wywędrowało do Kanaanu. W jego osobie pamięć ludowa zogniskowała wszystkie koleje losu, jakich doświadczyło plemię podczas owych przenosin do nowej siedziby.<br>Analiza lingwistyczna tabliczek
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego