Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 400-401
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1981
ciągu ostatnich kilku lat zadali im cios świadkowie historii: ci wszyscy, którzy zaprezentowali światu cały bezmiar okrucieństwa i terroru wiążący się niepodzielnie z ustrojem typu marksistowskiego, kolejną dziejową formacją dyktatury, która z samej swej natury jest antydemokratyczna, więcej - jest zwrócona przeciwko człowiekowi jako uczestnikowi zbiorowiska podporządkowanego jednostkom.
Otóż istnieją niestety w rzeczywistości politycznej dwie kompromitacje: jedna moralna, nie ważąca na faktycznej likwidacji terroru, i druga - kompromitacja klęski, przegranej, oczywistego załamania. Dlatego na ławie oskarżonych w Norymberdze zasiedli i zostali skazani pomocnicy i najbliżsi współpracownicy jednego tylko ludobójcy europejskiego połowy XX wieku, gdy tymczasem reprezentanci drugiego należeli do ekipy sędziowskiej, a on sam
ciągu ostatnich kilku lat zadali im cios świadkowie historii: ci wszyscy, którzy zaprezentowali światu cały bezmiar okrucieństwa i terroru wiążący się niepodzielnie z ustrojem typu marksistowskiego, kolejną dziejową formacją dyktatury, która z samej swej natury jest antydemokratyczna, więcej - jest zwrócona przeciwko człowiekowi jako uczestnikowi zbiorowiska podporządkowanego jednostkom.<br>Otóż istnieją niestety w rzeczywistości politycznej dwie kompromitacje: jedna moralna, nie ważąca na faktycznej likwidacji terroru, i druga - kompromitacja klęski, przegranej, oczywistego załamania. Dlatego na ławie oskarżonych w Norymberdze zasiedli i zostali skazani pomocnicy i najbliżsi współpracownicy jednego tylko ludobójcy europejskiego połowy XX wieku, gdy tymczasem reprezentanci drugiego należeli do ekipy sędziowskiej, a on sam
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego