Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 21
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1995
optymalne z punktu widzenia wszystkich uczestników, takich mechanizmów, jak np. "niewidzialna ręka", która winna rzekomo usuwać konflikty na rynku przywracając zakłóconą przez nie harmonię. Konflikty społeczne rozwiązywane są na ogół bądź przez użycie siły, bądź przez demonstracje siły (strajki, manifestacje), bądź przez mobilizację opinii publicznej i zmianę większości u władzy w trybie wyborów, bądź wreszcie przez działanie zorganizowanych grup nacisku, które usiłują zdobyć większość parlamentarną dla reprezentowanych przez nie interesów. Celem lewicy powinno być działanie na rzecz takiego rozwiązywania konfliktów społecznych, które - bez użycia siły - zapewniłoby zarazem pełną wolność i maksimum równości możliwe w danych warunkach. W świecie sloganów Leszek Nowak operuje
optymalne z punktu widzenia wszystkich uczestników, takich mechanizmów, jak np. "niewidzialna ręka", która winna rzekomo usuwać konflikty na rynku przywracając zakłóconą przez nie harmonię. Konflikty społeczne rozwiązywane są na ogół bądź przez użycie siły, bądź przez demonstracje siły (strajki, manifestacje), bądź przez mobilizację opinii publicznej i zmianę większości u władzy w trybie wyborów, bądź wreszcie przez działanie zorganizowanych grup nacisku, które usiłują zdobyć większość parlamentarną dla reprezentowanych przez nie interesów. Celem lewicy powinno być działanie na rzecz takiego rozwiązywania konfliktów społecznych, które - bez użycia siły - zapewniłoby zarazem pełną wolność i maksimum równości możliwe w danych warunkach. W świecie sloganów Leszek Nowak operuje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego