Typ tekstu: Książka
Autor: Myślińska Elżbieta
Tytuł: Laboratoryjne badania gruntów
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1992
w roztworze porowym, co jest wynikiem m.in. zmiany grubości warstwy wody związanej. Znaczny wpływ na wielkość skurczu ma trwałość wiązań strukturalnych. Skurcz gruntów naruszonych (np. past gruntowych) jest wielokrotnie wyższy niż skurcz gruntu naturalnego o nienaruszonych wiązaniach strukturalnych, przy jednakowej wilgotności początkowej.

Kurczliwość opisywana jest kilkoma parametrami:

Granica skurczalności (wS), oznaczona laboratoryjnie (p. rozdz. IX) lub ze wzoru

Według Gruntoznawstwa (1977) skurcz można wyrazić względnym skurczem liniowym (b1) i względnym skurczem objętościowym (bv) według wzorów:
Parametry te mogą być oznaczane w różny sposób oraz badane różnymi metodami, na ogół na pastach o różnej wilgotności początkowej (np. wilgotność granicy płynności, wilgotność
w roztworze porowym, co jest wynikiem m.in. zmiany grubości warstwy wody związanej. Znaczny wpływ na wielkość skurczu ma trwałość wiązań strukturalnych. Skurcz gruntów naruszonych (np. past gruntowych) jest wielokrotnie wyższy niż skurcz gruntu naturalnego o nienaruszonych wiązaniach strukturalnych, przy jednakowej wilgotności początkowej.<br><br>Kurczliwość opisywana jest kilkoma parametrami:<br><br>Granica &lt;orig&gt;skurczalności&lt;/&gt; (wS), oznaczona laboratoryjnie (p. rozdz. IX) lub ze wzoru &lt;gap&gt;<br><br>Według Gruntoznawstwa (1977) skurcz można wyrazić względnym skurczem liniowym (b1) i względnym skurczem objętościowym (bv) według wzorów: &lt;gap&gt;<br>Parametry te mogą być oznaczane w różny sposób oraz badane różnymi metodami, na ogół na pastach o różnej wilgotności początkowej (np. wilgotność granicy płynności, wilgotność
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego