Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Fronda
Nr: 8
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
zadanie, jest m.in. "nasycenie prawdą ewangeliczną ludzkiego myślenia także poza widzialnymi granicami Kościoła". Sam charakter tej powinności wyklucza więc zamykanie wiary w granicach prywatności.

Ks. Krzysztof Paczos MIC, który największą nadzieję dla współczesnego Kościoła widzi właśnie w rozwoju wspólnot, ostrzega jednocześnie przed zagrożeniami, jakie potencjalnie wewnątrz nich dostrzega. Wśród wad wymienia m.in. "niechęć do polityki, jak i w ogóle wszelkiego ponadwspólnotowego zaangażowania".

Misyjność

Jeżeli wspólnota jest celem samym w sobie, istnieje dla samej wspólnoty i zamyka się tylko w swoich granicach - wówczas traci sens. Celem wspólnot ma być niesienie ludziom Dobrej Nowiny, inaczej mówiąc aktywny udział w rechrystianizacji świata
zadanie, jest m.in. &lt;q&gt;"nasycenie prawdą ewangeliczną ludzkiego myślenia także poza widzialnymi granicami Kościoła"&lt;/&gt;. Sam charakter tej powinności wyklucza więc zamykanie wiary w granicach prywatności.<br><br> Ks. Krzysztof Paczos MIC, który największą nadzieję dla współczesnego Kościoła widzi właśnie w rozwoju wspólnot, ostrzega jednocześnie przed zagrożeniami, jakie potencjalnie wewnątrz nich dostrzega. Wśród wad wymienia m.in. &lt;q&gt;"niechęć do polityki, jak i w ogóle wszelkiego ponadwspólnotowego zaangażowania"&lt;/&gt;.<br><br>&lt;tit&gt; Misyjność&lt;/&gt;<br><br> Jeżeli wspólnota jest celem samym w sobie, istnieje dla samej wspólnoty i zamyka się tylko w swoich granicach - wówczas traci sens. Celem wspólnot ma być niesienie ludziom Dobrej Nowiny, inaczej mówiąc aktywny udział w &lt;orig&gt;rechrystianizacji&lt;/&gt; świata
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego