Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 03.02
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
oszukana.

XXV Posiedzenie Rady Ministrów z 23 lipca 2002 r.

Podczas posiedzenia rozpoczętego o godz. 15 Rada Ministrów - po dokonaniu rozszerzenia porządku dziennego - uchwaliła autopoprawkę do ustawy o RTV w wersji przesłanej o godz. 12.11 przez Aleksandrę Jakubowską. W trakcie posiedzenia rządu nikt nie podniósł faktu licznych i oczywistych wad formalnych projektu: braku uzasadnienia dokumentu skierowanego przez Aleksandrę Jakubowską do sekretarza RM 5 lipca 2002 roku; braku przeprowadzenia uzgodnień międzyresortowych; braku opinii komitetu RM o projekcie; niesporządzenia oceny skutków regulacji - tzw. OSR; oraz niedołączenia do projektu opinii o zgodności z prawem europejskim, pomimo że sekretarz RM dysponował taką opinią, sporządzoną
oszukana.<br><br>&lt;tit&gt;XXV Posiedzenie Rady Ministrów z 23 lipca 2002 r.&lt;/&gt;<br><br>Podczas posiedzenia rozpoczętego o godz. 15 Rada Ministrów - po dokonaniu rozszerzenia porządku dziennego - uchwaliła autopoprawkę do ustawy o RTV w wersji przesłanej o godz. 12.11 przez Aleksandrę Jakubowską. W trakcie posiedzenia rządu nikt nie podniósł faktu licznych i oczywistych wad formalnych projektu: braku uzasadnienia dokumentu skierowanego przez Aleksandrę Jakubowską do sekretarza RM 5 lipca 2002 roku; braku przeprowadzenia uzgodnień międzyresortowych; braku opinii komitetu RM o projekcie; niesporządzenia oceny skutków regulacji - tzw. OSR; oraz niedołączenia do projektu opinii o zgodności z prawem europejskim, pomimo że sekretarz RM dysponował taką opinią, sporządzoną
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego