Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: Magazyn Plus GSM
Rok: 2003
skali światowej programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków.

Co roku w Polsce rodzi się około 1600 dzieci z głębokim lub średnim uszkodzeniem słuchu, wymagającym wczesnej interwencji. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy we współpracy z Plus GSM wprowadza Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, który umożliwia wykrycie i leczenie takich wad.
Fundacja kupiła 440 terminali Bazy Danych, a Plus GSM wyposażył je nieodpłatnie w modemy pakietowej transmisji danych GPRS. Urządzenia zainstalowane na 440 oddziałach noworodkowych służą do wprowadzania i przesyłania do Centralnej Bazy Danych niezbędnych informacji o badaniu słuchu każdego nowo narodzonego dziecka. Do bazy, umieszczonej przy Centrum Zdrowia Dziecka i
skali światowej programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków.<br><br>Co roku w Polsce rodzi się około 1600 dzieci z głębokim lub średnim uszkodzeniem słuchu, wymagającym wczesnej interwencji. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy we współpracy z Plus GSM wprowadza Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, który umożliwia wykrycie i leczenie takich wad.<br>Fundacja kupiła 440 terminali Bazy Danych, a Plus GSM wyposażył je nieodpłatnie w modemy pakietowej transmisji danych GPRS. Urządzenia zainstalowane na 440 oddziałach noworodkowych służą do wprowadzania i przesyłania do Centralnej Bazy Danych niezbędnych informacji o badaniu słuchu każdego nowo narodzonego dziecka. Do bazy, umieszczonej przy Centrum Zdrowia Dziecka i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego