Typ tekstu: Książka
Autor: Sarzyński Piotr
Tytuł: Przewodnik po rynku malarstwa
Rok: 1999
wykupić pod groźbą sprawy sądowej, którą niechybnie przegra.
Poza opisanym powyżej - rzec by można - klasycznym przebiegiem aukcji, w ostatnim czasie wprowadzane są także nowe formy sprzedaży aukcyjnej.
Do tej pory stosuje je w Polsce - ze sporym powodzeniem - jedynie dom aukcyjny Rempex. Pierwsza - to sprzedaż w systemie Vickreya. Tu także obowiązuje wadium, ale licytacja nie odbywa się publicznie na sali, lecz na zasadzie konkursu ofert. Zainteresowani konkretnym dziełem sztuki składają w domu aukcyjnym ofertę zakupu, przekazując w zalakowanej kopercie własną propozycję cenową. W wyznaczonym dniu i godzinie następuje publiczne otwarcie kopert. Nabywcą zostaje oferent, który zaproponował najwyższą cenę, ale - i to jest
wykupić pod groźbą sprawy sądowej, którą niechybnie przegra.<br>Poza opisanym powyżej - rzec by można - klasycznym przebiegiem aukcji, w ostatnim czasie wprowadzane są także nowe formy sprzedaży aukcyjnej.<br>Do tej pory stosuje je w Polsce - ze sporym powodzeniem - jedynie dom aukcyjny Rempex. Pierwsza - to sprzedaż w systemie Vickreya. Tu także obowiązuje wadium, ale licytacja nie odbywa się publicznie na sali, lecz na zasadzie konkursu ofert. Zainteresowani konkretnym dziełem sztuki składają w domu aukcyjnym ofertę zakupu, przekazując w zalakowanej kopercie własną propozycję cenową. W wyznaczonym dniu i godzinie następuje publiczne otwarcie kopert. Nabywcą zostaje oferent, który zaproponował najwyższą cenę, ale - i to jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego